+31(0)161 851 758 info@extrainkomen.nl

De loonstroken van 2018 zullen voor bijna iedereen in een hoger nettoloon resulteren. Maar met de nieuwe regels profiteren vooral de hoogste inkomens. We hebben het hier om de koopkracht waardoor huishoudens meer te besteden hebben. Vrijwel alle Nederlanders verdienen in 2018 meer dan in 2017. Dit alles is door gerekend na de plannen van Prinsjesdag. (Bron Loonwijzer). Enkel de inkomens net onder het minimumloon van 1500 euro per maand hebben te maken met een lichte daling. Ongeveer 82 procent van de huishoudens gaan erop vooruit. Binnen de groep werkende gaan 87 procent van de huishoudens erop vooruit. Omdat het kabinet tot voor kort demissionair was, waren de mogelijkheden om iets met koopkracht te doen beperkt.

Het gaat goed op de arbeidsmarkt

Onze werkeloosheid daalt de laatste jaren snel. In 2016 was de werkeloosheid nog 6 procent en dit jaar staat de werkeloosheid op 4,9 procent. Naar verwachting gaat deze nog verder dalen in 2018 naar 4,3 procent. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn dus positiever dan eerder werd voorspeld en de 4,3 procent is het laagste cijfer sinds 2008.

Koopkracht verbetering

Toch is niet iedereen blij met de maatregelen want zonder extra maatregelen zouden uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden erop achteruit gaan. Bovendien zou de koopkracht van mensen met een laag inkomen flink achterblijven bij die van hoge inkomens. daarvoor trekt het kabinet 425 miljoen uit op de begroting voor maatregelen die de koopkracht voor deze groepen moet repareren. De bezuiniging op de heffingskorting wordt deels uitgesteld voor bijstandsgerechtigden waardoor mensen met een bijstandsuitkering er gemiddeld genomen op vooruit gaan. Ook worden de zorgtoeslag en het kindgebonden budget verhoogd om (grotere) gezinnen met lagere inkomens tegemoet te komen. Werkenden met een lager inkomen hebben hier ook profijt van. Ouderen krijgen daarnaast een hogere ouderenkorting.