+31(0)161 851 758 info@extrainkomen.nl

Bijverdienen is als 18 jarige toch wel aantrekkelijk. Jongeren die 18 jaar worden, zijn meerderjarig en krijgen in 1 keer veel financiële verplichtingen en toch hebben ze maar weinig rechten. Vanaf je achttiende verjaardag ben je volgens de wet ‘jongmeerderjarig’, en mag je plots flink meer dan voorheen: stemmen, een duur telefoonabonnement afsluiten zonder ouders om toestemming te vragen, alcohol kopen, sigaretten ­roken, een zelfs een onderneming beginnen. Tegenover die rechten staan enkele dure plichten zoals een zorgverzekering van al gauw 1.000 euro per jaar. Maar er zijn nog meer kosten waarmee je als jongvolwassene rekening moet houden?

Geheel financieel zelfstandig zijn volwassen jongeren nog niet. Dat geldt niet alleen voor hen die naar hogeschool of universiteit gaan, maar ook voor diegenen die besluiten de arbeidsmarkt op te gaan. Meer dan een minimum jeugdloon van 4,40 euro bruto is een werkgever niet verplicht om te betalen aan een achttienjarige. Als je dat doorrekent naar een voltijdsbaan levert dat lang niet genoeg op om zelfstandig een huishouden te kunnen voeren.

Begin september nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet wordt aangespoord het minimumjeugdloon voor 18-plussers te verhogen omdat het gewoonweg te laag is om rond te komen. Toch zal het wel even duren voordat die ‘loonsverhoging’ wordt doorgevoerd. Tot die tijd hebben jongeren pas recht op het volledige minimumloon van 9,67 euro per uur als ze 23 jaar worden.